Лабораторна робота №1. "Вимірювання електроємності конденсатора"

Мета: визначити електроємність плоского конденсатора за даним значенням еталонної ємності.
Обладнання: набір конденсаторів, гальванометр, джерело електричного струму, ключ, з’єднувальні провідники.


Правила техніки безпеки
1. Починати виконувати роботу з дозволу вчителя.
2. Складайте електричне коло, ретельно з’єднуючи всі його елементи, згідно схеми.
3. Складене електричне коло можна вмикати в мережу лише після перевірки вчителя.
4. При виявленні несправностей, повідомте вчителя.
5. Порядок закінчення роботи:
  • вимкніть джерело електроживлення,
  • розберіть електричне коло,
  • наведіть порядок на робочому місці.
Теоретичні відомості
Якщо конденсатор постійної ємності заряджати від одного джерела сталої напруги, а потім розряджати його через гальванометр, то стрілка гальванометра щоразу фіксуватиме стале значення. Якщо змінити ємність конденсатора, то гальванометр покаже інше значення.
При почерговому під’єднуванні досліджуваних Сх і еталонної С0 ємностей до одного і того ж джерела можна порівняти величини ємностей за значеннями струмів Іх і І0, що по них протікають.

Порядок виконання роботи
1. Складіть електричне коло за схемою, увімкнувши в нього джерело постійного струму, конденсатор відомої ємності, гальванометр.

2. Зарядіть конденсатор. Для цього з’єднайте його на короткий час із джерелом струму. Потім, зосередивши увагу на стрілці приладу, швидко переключіть конденсатор на гальванометр і визначте максимальне відхилення стрілки (значення струму I0, яке проходить через еталонну ємність C0)

3. Виміряйте за допомогою гальванометра значення струму Іх, що проходить через невідому ємність Сх.

4. Дослід повторити три рази, замінюючи щоразу конденсатор невідомої ємності.
5. Обчислити значення електроємності:

Висновок
У висновку вкажіть:
а) яку фізичну величину визначали у даній лабораторній роботі;
б) яке значення шуканої величини Ви отримали у досліді;
в) в яких одиницях вимірювання визначається шукана величина;
г) поясніть причини похибок і неточностей під час проведених вимірювань.

Додаткове експериментальне завдання
Розрахувати значення ємності плоского конденсатора з відомими значеннями діелектричної проникливості шару діелектрика між пластинами.